Waterwegen onderhoud

Prestatiecontract beheergebied Rijkswaterstaat Midden-Nederland, district noord (IJsselmeergebied).

In opdracht van Rijkswaterstaat Midden-Nederland voert De Jong Zuurmond tot eind 2024 het meerjarig in stand houden van het areaal IJsselmeergebied uit. Dit betreft een geïntegreerd contract (UAV-GC) waarin De Jong Zuurmond verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de uitvoering van de werkzaamheden.

Onderhoud

Onderhoud keringen en groenelementen waterschap Brabantse delta perceel 2 (oost)

De Jong Zuurmond voert sinds januari 2020 in opdracht van Waterschap Brabantse Delta het onderhoud van de keringen en groenelementen in perceel Oost uit.

Contract functioneel onderhoud openbare ruimte (cfoor) provincie Limburg.

Contract functioneel onderhoud openbare ruimte (CFOOR). Provincie Limburg Integraal onderhoud provinciale wegen Limburg.

Infrabeheer

Landelijk baggeren Goeree-overflakkee 2018-2021

Opnieuw een baggercontract voor De Jong Zuurmond. In opdracht van Waterschap Hollandse Delta gaat De Jong Zuurmond zich tot in elk geval eind 2020 bezig houden met diverse baggerwerkzaamheden op Goeree-Overflakkee.

Onderhoud

Baggeren deelgebied 2 hoogheemraadschap van rijnland

Onderhoud

De jong zuurmond start met onderhoud rijkswegen in regio oost-nederland (zuid)

De Jong Zuurmond start met onderhoud rijkswegen in regio Oost-Nederland (Zuid). Prestatiecontract Droog Oost Nederland Zuid voor Rijkswaterstaat

Services

Ontzorgingscontract openbare ruimte gemeente Valkenburg aan de geul

Infrabeheer

Herinrichting omgeving wachtplaats binnenvaart 't gors Moerdijk

Nieuwe gladheidsbestrijdingscontracten gestart

Nieuwe gladheidsbestrijdingscontracten gestart. Dienstverlening gaat ook in winterse omstandigheden door

Cyclisch onderhoud wegen provincie Overijssel; regio Salland

Cyclisch onderhoud wegen provincie Overijssel; regio Salland. Dagelijks onderhoud van de provinciale wegen

Infrabeheer

Gladheidbestrijding Rijkswaterstaat en provincie Overijssel

Onderhoud

Reinigen kolken en vegen tunnels gemeente Amsterdam

Asset management havengebied moerdijk 2019-2023

De Jong Zuurmond ook voor de komende 4 tot 8 jaar verbonden aan het Havenbedrijf Moerdijk als vaste serviceprovider.

Winterdiensten

Prestatiecontract beheergebied Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat Midden-Nederland voert De Jong Zuurmond tot eind 2024 het meerjarig in stand houden van het areaal IJsselmeergebied uit.

Infrabeheer

De jong zuurmond en Dostal starten groot onderhoud A325 - N325

De Jong Zuurmond en Dostal starten groot onderhoud A325 - N325 A325 en N325 gaan "op de schop".

N831 traject 74 Heusden - Well en traject 75Well - Hedel

Na het afronden van de werkzaamheden op de N224 tussen Planken Wambuis en Arnhem mag De Jong Zuurmond opnieuw een soortgelijk project uitvoeren voor de Provincie Gelderland. Dit project betreft de N831 tussen Heusden, Well en Hedel.

Onderhoud

Onderhoudsbaggeren waterschap rivierenland gebieden 41.1 en 45.1

De Jong Zuurmond is onlangs gestart met het baggeren van met name A-watergangen in opdracht van Waterschap Rivierenland. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.

Infrabeheer

N244 traject 114 planken wambuis - Arnhem

De Jong Zuurmond is in opdracht van de Provincie Gelderland gestart met de werkzaamheden op de N224 tussen Planken Wambuis en Arnhem.

Onderhoud gesloten verhardingen gemeente Haarlemmermeer.

Onderhoud gesloten verhardingen Gemeente Haarlemmermeer De Jong Zuurmond heeft de opdracht voor het onderhoud van de gesloten verhardingen in de Gemeente Haarlemmermeer ontvangen. De komende jaren ga

Infrabeheer

Raamovereenkomst asfalt- en betononderoud gemeente Barneveld

Raamovereenkomst Asfalt- en betononderhoud Gemeente Barneveld.

Onderhoud

De jong zuurmond onderhoudt Brabantse en midden-Limburgse kanalen (BMK)

In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland voert De Jong Zuurmond tot eind volgend jaar (2018) het meerjarig in stand houden van de Brabantse- en Midden-Limburgse kanalen uit.

Onderhoud

Dagelijks onderhoud wegen provincie Utrecht

Samen met De Heer Land en Water B.V. uit Polsbroek verzorgt De Jong Zuurmond het dagelijks onderhoud van wegen, bermen en watergangen in de Provincie Utrecht. De werkzaamheden bestaan uit: Maaien K

Vervangen asfalt circruitpark Zandvoort

Afgelopen weekend is De Jong Zuurmond gestart met het vervangen van de deklaag op diverse locaties op het Circuitpark Zandvoort. De werkzaamheden worden de komende tijd in verschillende fasen uitgevoerd.

Onderhoud

Onderhoud watergangen 2016 provincie Gelderland

Na het succesvol opleveren van de baggerwerkzaamheden van de watergangen in de Provincie Gelderland in 2015 is de opdracht voor 2016 opnieuw aan De Jong Zuurmond gegund.

Maaien bermen en watergangen provincie Gelderland

Deze week is De Jong Zuurmond begonnen met het maaien van de bermen in opdracht van de Provincie Gelderland. Het project “Onderhouden bermen en watergangen.

Infrabeheer

Ruim 300.000 M3 gebaggerd in de Linge

Sinds oktober 2014 baggert De Jong Zuurmond de Linge. Inmiddels is er al ruim 300.000 m3 bagger verwerkt. Fotograaf Petra van Wijk maakte voor ons een mooie fotoserie van de werkzaamheden.

Infrabeheer

Asfaltonderhoud gemeente Zaltbommel en Maasdriel

De Jong Zuurmond heeft met de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel een Raamovereenkomst gesloten voor het Asfaltonderhoud 2016-2017. Het werk bestaat uit het uitvoeren van diverse kleinschalige onderhoud

Onderhoud

Onderhoud watergangen

DJZ gaat in de Provincie Gelderland de komende periode 60 km. watergangen opschonen en circa. 6.000 m3 baggerspecie uit watergangen verwijderen.

Infrabeheer

Onderhoud rijkswegen friesland

De komende jaren mag De Jong de beheer- en onderhoudswerkzaamheden op en langs de rijkswegen van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, district West (Friesland) uitvoeren.

Services

Opdracht onderhoud rijkswaterstaat zee & delta droog

Opdracht onderhoud Rijkswaterstaat Zee & Delta Droog 2016, 2017 en 2018 met optie tot verlenging

Infrabeheer

Wegmarkeringen in de provincie Flevoland

De Provincie Flevoland heeft De Jong de opdracht gegeven om in de periode 2015 - 2016 de wegmarkeringen te onderhouden op de wegen en fietspaden in beheer van de Provincie.

Infrabeheer

Integraal groot onderhoud A15

Binnenkort starten de werkzaamheden in het kader van het IGO (Integraal Groot Onderhoud) op de A15 HRR tussen Ochten en knooppunt Valburg.

Infrabeheer

Kadeverbetering en baggeren Dubbele Wiericke

Kadeverbetering en baggeren Dubbele Wiericke

Infrabeheer

IPC rijkswaterstaat Limburg

De Jong is gestart met de werkzaamheden in het areaal van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, district Zuidoost (Limburg). In de afgelopen periode heeft De Jong de opdracht ontvangen voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, district Zuidoost.

Onderhoud

Maastunnel reinigen voor gemeente Rotterdam

Sinds maart 2015 reinigt De Jong Zuurmond volgens een vast jaarplan de wanden van de Maastunnel in Rotterdam.

Onderhoud

Baggeren de Linge

Baggeren De Linge Baggerspecie wordt duurzaam toegepast

Onderhoud

Levensduur verlengend onderhoud

Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO)+ verhardingen, kunstwerken e.d. Rijkswaterstaat Oost-Nederland