Sinds 2014 is De Jong Zuurmond verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur op het Havenbedrijf Moerdijk. Op 17 december 2019 hebben beide partijen de overeenkomst getekend voor de uitvoering Assetmanagement contract ‘droog’ 2019-2023. Hiermee is De Jong Zuurmond ook voor de komende 4 tot 8 jaar verbonden aan het Havenbedrijf Moerdijk als vaste serviceprovider.

De werkzaamheden omvatten het integraal onderhoud aan bijvoorbeeld verhardingen, groenvoorzieningen, wegmeubilair enzovoort. Daarnaast worden diverse reinigingswerkzaamheden verricht. Ook bij incidenten en calamiteiten wordt De Jong Zuurmond ingezet.