Om de veilige en kwalitatief goede uitvoering van werkprocessen te borgen, bestaan er diverse NEN-normen, checklists en beoordelingsrichtlijnen (BRL). Wanneer uit een controle door een onafhankelijke externe instantie blijkt dat een bedrijf hieraan voldoet, wordt er een certificaat afgegeven. Bij gecertificeerde bedrijven kunnen de opdrachtgevers erop vertrouwen dat de werkzaamheden volgens vaste procedures en conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd. De Jong Zuurmond is al vele jaren gecertificeerd volgende de systeemnormen NEN-EN-ISO 9001 (kwaliteit), VCA (veiligheid) en NEN-EN-ISO 14001 (milieu).

De processen voor het appliceren van het wegmarkeringsmaterialen, het toepassen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering, het aanbrengen van geleiderail langs wegen en het reinigen van kolken zijn gecertificeerd met KOMO-procescertificaten.

Voor het uitvoeren van (water)bodemsaneringen is de Jong Zuurmond gecertificeerd volgens de SIKB-BRL 7000, protocollen 7001 en 7003. Het onderhouden van groenvoorzieningen en boomverzorging is gecertificeerd volgens de betreffende Groenkeur-regelingen. En, last but not least, bezit De Jong Zuurmond het CO2 prestatieladder op niveau 5. Naast veiligheid en kwaliteit staan dus ook milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel!

Ook is De Jong Zuurmond gecertificeerd volgens Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat De Jong Zuurmond op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bijlagen

Kleurkeur Certificate K-0204956-2A c De Jong Zuurmond 30-09-2026

Download

K45558-10 De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V. BRL SIKB 7000 2026-02-01

Download

ISO 14001 Certificate K-0213452-1A c De Jong Zuurmond 30-09-2026

Download

ISO 9001 Certificate K-0208870-2A De Jong Zuurmond 30-09-2026

Download

Groenkeur Groen Certificate K-0208872-2A c De Jong Zuurmond 30-09-2026

Download

Groenkeur Boom Certificate K-0208873-2A De Jong Zuurmond 30-09-2026

Download

K13691-15 De Jong Zuurmond BRL 9101 verkeersmaatregelen zonder RVA logo 2025-11-01

Download

K-0204444-01 A c SCL trede 3 DJZ Infrabeheer Onderhoud en Services BV 01-04-2022

Download

KOMOBRLK10014K94592 01 DeJongZuurmond KiwaK10014 Reinigen van riolen

Download

DeJongZuurmond Infrabeheer OnderhoudServices B.V._PSO_Trede 301-04-2022

Download