Regelmatig baggeren is belangrijk voor veilig vaarwegverkeer, voor de waterhuishouding en voor het milieu. Wij investeren daarom voortdurend in expertise en de ontwikkeling en aankoop van modern materieel. Wij beschikken over diverse schuifboten, pontons, graafmachines en vloeistofdichte transportmiddelen om in uiteenlopende omstandigheden baggerwerkzaamheden uit te kunnen voeren. We kunnen daarbij overal ‘uit de voeten’, van grotere vaarwagen tot in sloten, vijvers en grachten. Voor het baggeren van watergangen die niet vanaf de oever bereikbaar zijn, zetten wij onze baggerboot met baggerpomp in. Gebaggerde specie wordt direct vanuit de watergang op de oever verspreid.


Klussen van formaat

Voor het baggerwerk op grotere vaarwegen beschikken wij over een kraanschip. Dit schip is ook bruikbaar op moeilijk bereikbare plaatsen. Indrukwekkend is onze modern uitgeruste onderhoudshopperzuiger. Dit schip is heel wendbaar, heeft een hoge baggerefficiëntie en kan snel van de ene naar de andere plaats varen. Naast deze vaartuigen hebben we een ploegboot om zwaar vervuild vaarwater op de juiste diepte te kunnen brengen. Met peil- en hydrografische werkzaamheden, die door eigen peilboten worden uitgevoerd, stellen we in de meest uiteenlopende situaties de diepte van vaarwegen vast. Met onze moderne apparatuur en de bijbehorende software bepalen we vervolgens uiterst nauwkeurig de juiste baggerlocaties. Zowel onze peilboten als de baggervaartuigen maken voor de exacte plaatsbepaling gebruik van GPS-coördinaten.