Het contract voor het baggeren van de watergangen in Deelgebied 2 onder beheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland is opgedragen aan De Jong Zuurmond.

De komende periode, tot 1 december 2019, worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
  • het verrichten van baggerwerkzaamheden;
  • het verwijderen van baggerspecie uit duikers;
  • het vervoeren en verwerken van baggerspecie;
  • het scheiden en vervoeren van (grof) afval;
  • het opzetten en beheren van weilanddepots;
  • het verrichten van bijkomende werkzaamheden van algemene aard.

Het werkgebied ligt in de gemeenten Alphen a/d Rijn, Bloemendaal, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Zoeterwoude, zowel in het landelijke als het stedelijke gebied.