De Jong Zuurmond is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties langs diverse rijkswegen. Denk bijvoorbeeld aan openbare verlichtingsinstallaties, VRI-installaties, ‘U rijdt te snel’-installaties, filedetectie, pompinstallaties, et cetera. Noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zijn in veel gevallen te combineren binnen één verkeersmaatregel met bijvoorbeeld het onderhoud aan geleiderail of wegmeubilair en schoonmaakwerkzaamheden. Dit leidt tot meer efficiency en minimale hinder voor de weggebruiker. Bij storingen of calamiteiten hebben wij één centraal aanspreekpunt.

De preventieve en wettelijk verplichte inspecties van de installaties voeren wij zelf uit. Onze medewerkers zijn hiervoor conform de normen EN 50110 en NEN 3140 opgeleid. Ons opleidingsplan waarborgt dat deze kennis op peil wordt gehouden. Zo kunt u volledig vertrouwen op een vakkundige uitvoering.