Meten is weten. Dat geldt ook voor de toestand van de (vaar)wegen en de naastliggende bermen, kunstwerken en alles wat daarbij hoort. Dagelijks zijn onze inspecteurs op weg om te kijken of alles nog aan de eisen van het contract voldoet. Hun bevindingen worden online vastgelegd in de speciaal daarvoor ontwikkelde applicatie. Zo weten onze medewerkers altijd en overal waar en hoe zij onderhoud moeten uitvoeren en wat het resultaat moet zijn.

Alle inspectie- en onderhoudswerkzaamheden worden centraal vastgelegd. Wij kunnen daardoor diverse analyses maken om verbeterslagen door te voeren in het onderhoudsregime. Ook kunnen wij bijvoorbeeld risico’s in kaart brengen binnen een project. Dit leidt tot kostenbesparingen en minder hinder voor de gebruiker zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit. Wij maken zo voor onze opdrachtgevers de stap van onderhoud naar onderhoudsmanagement.