Schoon, heel en veilig zijn de randvoorwaarden voor ons wegenonderhoud. Het schoonmaken van wegen en kunstwerken is daarbij een belangrijk speerpunt. Voor alle mogelijke reinigingswerkzaamheden op en langs wegen beschikken wij over volledig gekwalificeerde medewerkers en het juiste materieel. Met onze veegwagens kunnen wij diverse soorten verhardingen probleemloos reinigen. Wij hebben een speciale ZOAB-reinigingsmachine en maken goten en randen langs verhardingen schoon. Ook verzorgen wij het handmatig reinigen van wegmeubilair en het schoonhouden van parkeerplaatsen.

Het reinigen en inspecteren van kolken- en leidingstelsels langs de Nederlandse wegen is voor de medewerkers van De Jong Zuurmond een dagelijkse bezigheid. Wij zetten hiervoor onder meer een gespecialiseerde combiwagen in, voor zowel het doorspoelen van leidingen als het reinigen van kolken en kelders. Op deze manier kan water te allen tijde op een beheersbare manier worden afgevoerd. Dit komt de veiligheid van de weggebruiker ten goede. Kunstwerken zoals tunnels en geluidsschermen bepalen mede het aanzien van de weg. Daarom is ook hier goed onderhoud een vereiste. Wij beschikken hiervoor over een speciale wandenwasinstallatie.