Kunstwerken die deel uitmaken van het wegennet staan dagelijks bloot aan wisselende omstandigheden. Schoon, heel en veilig is de norm en we werken preventief als het gaat om onderhoud. Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het reinigen en coaten van viaducten, het repareren van slechte plekken in beton en het restaureren van leuningen. Bij deze projecten zijn meestal verkeersmaatregelen, geleiderail en wegmarkeringen nodig. Ook deze werkzaamheden voeren wij volledig zelf uit. U kunt zo het hele project door één aannemer laten uitvoeren. Efficiënt, voordelig en met aanzienlijk minder verkeershinder dan in losse onderdelen uitbesteed.

Betonreparaties

Voor betonreparaties zijn er verschillende mogelijkheden: handmatig repareren, injecteren of betonspuiten. Het is belangrijk om voor iedere situatie de juiste reparatiemethode te kiezen. We repareren grote oppervlakken meestal handmatig of met spuitbeton, waarbij scheuren worden geïnjecteerd. Betonreparaties zijn niet zomaar door iedereen uit te voeren. De Jong Zuurmond werkt volgens vaste prodecures. Onafhankelijke inspecteurs beoordelen regelmatig de door ons uitgevoerde werken. Er vinden bovendien regelmatig vakbekwaamheidscontroles van de betonreparateurs plaats. Hierdoor heeft u de garantie dat het door ons gehanteerde kwaliteitsniveau op een constant hoog peil blijft.

Conserveringswerken

Wisselende (weers)omstandigheden hebben grote invloed op de staat van viaducten, onderdoorgangen en andere kunstwerken langs het wegennet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aantasting door hitte, kou, regen en zouten. Om onherstelbare beschadiging van constructies te voorkomen, is tijdig onderhoud noodzakelijk. Wij reinigen wanden en leuningen en voorzien ze van een nieuwe laag coating. De constructie is daarmee weer voor jaren veiliggesteld. De uitvoering van dergelijke werkzaamheden vindt plaats door gespecialiseerd personeel.