De Jong Zuurmond voert in opdracht van de Gemeente Amsterdam het project "Reinigen van kolken en machinaal vegen van tunnels in de Gemeente Amsterdam uit. De werkzaamheden betreffen het schoonmaken van verhardingsoppervlakken en het reinigen van putten, goten, kolken, riolering, pompkelders, zandvangers, waterberging. Het werk wordt uitgevoerd in en in de directe nabijheid van de IJ-tunnel, Piet-Heintunnel, de Amsterdam Arena tunnel en de Michiel de Ruijter tunnel in de Gemeente Amsterdam.