Vergelijkbaar met de bebording en het meubilair bij wegen bevinden zich op en langs waterwegen vaarwegmeubilair en bebording om het scheepvaartverkeer in goede banen te leiden. Ontbrekend of beschadigd vaarwegmeubilair levert gevaar op voor de waterverkeersveiligheid.

Onze medewerkers registreren onvolkomenheden en dragen zorg voor een snelle reparatie of herplaatsing, zodat deze verkeersveiligheid niet in het geding komt. Ook worden vervuiling of hinderlijke begroeiing verwijderd. Vaarwegmeubilair blijft zo altijd goed zichtbaar blijft. Wel zo veilig!