Sneeuw- en ijspret betekenen voor ons hard werken. Bij gladheid en sneeuwval worden alle beschikbare voertuigen ingezet om de wegen, maar ook andere terreinen en sluiscomplexen, binnen korte tijd weer begaanbaar te maken. Zo staan wij het hele jaar door klaar voor de veiligheid op de weg en waterweg. Gladheidsbestrijding is een onderdeel van ons integrale wegenonderhoud. Wij bieden u zo een totaalpakket aan diensten, expertise en ervaring.

In samenwerking met een aantal vaste partners voeren wij momenteel de gladheidbestrijding uit voor onder andere Rijkswaterstaat Oost-Nederland (districten Noord en Zuid) en Rijkswaterstaat Midden-Nederland (wegendistrict Utrecht) en de provincies Utrecht en Overijssel. Hiermee behoren wij tot één van de grootste gladheidsbestrijders op de Rijkswegen.

Gladheidbestrijding Mainport Rotterdam

Daarnaast participeren wij in GMR (Gladheidbestrijding Mainport Rotterdam), gespecialiseerd in gladheidbestrijding op onder meer bedrijventerreinen en wegen. Klik voor meer informatie op deze link naar www.strooien.nl

Excellente én efficiënte uitvoering

Op het gebied van gladheidsbestrijding weten wij van wanten. Wij hebben de (materiaal)kennis en ervaring, maar ook de snelheid van handelen om te zorgen voor een excellente en efficiënte uitvoering. Voor het uitvoeren van strooi- en ploegacties maken wij gebruik van strooiers en ploegen die doorgaans door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Wij leveren de vrachtwagens en bedrijfswagens met chauffeurs waardoor het benodigde arsenaal aan materieel snel wordt opgebouwd om de gladheidsbestrijding uit te voeren. Alle chauffeurs hebben een wintertraining gevolgd zodat zij goed voorbereid zijn op winterse omstandigheden.

Zout en dooimiddel

Het zout dat bij gladheidsbestrijding wordt gebruikt, is opgeslagen op de steunpunten waar het materieel aanwezig is. Levering van zout kan zowel door de opdrachtgever als door ons plaatsvinden. Voor het strooien van de wegen is naast het zout ook een ‘natte component’ (natrium- of calciumchloride) nodig. Wij houden de voorraden hiervan continu op peil.

Snel, Sneller, Snelst In de contracten van de opdrachtgevers is vastgelegd binnen welke tijd de gladheidsbestrijdingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit varieert van 2 tot 3 uur na de oproep. Dag en nacht staan mensen en materieel paraat om direct na een oproep te kunnen uitrukken. Hiermee zorgen we dat de wegen zo snel mogelijk gestrooid zijn. Zo blijft de weg altijd veilig berijdbaar.

Excellente én efficiënte uitvoering

Bij gladheidbestrijding is er sprake van preventieve en curatieve acties. Preventieve acties voorkomen gladheid en worden binnen een vooraf vastgestelde tijd uitgevoerd. Bij sneeuwval of ijzel worden curatieve acties opgestart. Ons materieel wordt dan ingezet om sneeuw te schuiven of extra strooiwerkzaamheden uit te voeren. Bij deze acties is het vereist dat we binnen korte tijd met het materieel op de steunpunten aanwezig zijn. Vaak gaat dit om honderden vrachtwagens en bedrijfsauto’s, uitgerust met de benodigde chauffeurs. Dit is een omvangrijke en complexe logistieke operatie die we goed gecoördineerd uitvoeren, gesteund door onze ruime ervaring en efficiënte werkwijze.