DJZ Groep, met haar bedrijfsonderdelen De Jong Zuurmond, SpeerInfra, Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening, Veluwenkamp Bedrijvenen Henssen, streeft bij haar werkzaamheden naar het zoveel mogelijk reducerenvan de CO2 uitstoot. Hiervoor worden de eisen van de CO2 prestatieladder van deStichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) gevolgd. Wij zijnin het bezit van het CO2-Bewust certificaat niveau 5. Binnen de organisatieworden de daarvoor benodigde activiteiten uitgevoerd. Ons CO2 Reductieplan, onsCO2 Managementplan en onze activiteiten en rapportages zijn te vinden in dedownloads op deze pagina.

De bedrijfsgegevens van ons op de SKAO website kunt u vinden via de link: https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/DJZ_Groep_B_V.

Concreteacties die binnen de DJZ Groep worden uitgevoerd om de CO2 uitstoot tereduceren zijn onder meer dat bij het vervangen van materieel rekening wordtgehouden met duurzaamheid door de aanschaf van voertuigen die minimaal in deEuro-6 milieuklasse vallen (bussen en personenwagens) of een gelijkwaardigsysteem. Ons werkmaterieel voldoet reeds grotendeels aan de Stage IV en Stage Vmilieunormen. De bedrijfsvestigingen maken gebruik van 100% groene stroom. Inhet voorjaar van 2017 heeft de DJZ Groep op haar locatie in Beesd een eigentankstation voor HVO brandstof in gebruik genomen. Wij passen deze brandstoftoe in  ons wagenpark, ons werkmaterieelen in onze schepen. De afgelopen jaren is ook volop geïnvesteerd in elektrischevoertuigen en elektrisch materieel. Op dit moment realiseren wij daardoor eenreductie van de CO2 uitstoot van ons materieel en wagenpark van circa 17%.

DJZGroep draagt publiekelijk haar streven naar CO2 reductie uit, door de volgendereductieprogramma’s te onderschrijven: het Gelders Energieakkoord, met alsdoelstelling om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten en in 2050 klimaatneutraalte opereren. Daarnaast nemen we deel aan de werkgroep duurzaamheid van CumelaNederland.

Bijlagen

CO2 niveau 5 Certificate K-0208643-3 c DJZ Groep B.V.

Download

5.C.3 Communicatiebericht H1 2023 (2023-11)

Download

CO2 Managementplan 2023

Download

5.C.3 Communicatiebericht 2022 (2023-6)

Download

CO2 Managementplan 2021

Download

CO2 Reductieplan 2021

Download

5.C.3 Communicatiebericht H1 2020

Download

5.C.3 Communicatiebericht H1 2021

Download

5.C.3 Communicatiebericht H1 2022

Download

5.C.3 Communicatiebericht H1 2021 (nov -2021)

Download

CO2 Reductieplan 2022 (v1.1)

Download

CO2 Managementplan 2022 (v1.1)

Download