De Jong Zuurmond heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor het Prestatie Contract Droog voor de regio Oost-Nederland, district Zuid.

Het prestatiecontract omvat het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het areaal, inclusief upgrade- en herstel werkzaamheden.

Om dit te bereiken worden diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals:

 • Onderhouden van groenvoorzieningen
 • Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden van verhardingen, bermen, watergangen en beplantingsvakken
 • Ledigen van afvalbakken
 • Reinigen van straatmeubilair
 • Reinigen van kolken
 • Reinigen van duikers
 • Uitvoeren van diverse kleine onderhoudswerkzaamheden; (herstel elementen- en asfaltverharding, herstel kolken, etc.)
 • Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan faunavoorzieningen
 • Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan beplanting
 • Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan geleiderail
 • Het voorbereiden, treffen, onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen

Naast de onderhoudswerkzaamheden wordt ook het assetmanagement en het calamiteitsmanagement in het areaal door De Jong Zuurmond uitgevoerd.

De werkzaamheden starten op 19 mei 2018 voor een periode van 3 jaar waarna een verlenging van 2 x 1 jaar mogelijk is.