Wegmarkeringen vormen de ruggengraat van ons wegenstelsel. Ze leiden ons over en langs de weg, langs werkzaamheden en zorgen voor veiligheid op de weg. Het aanbrengen van wegmarkeringen is een secuur werk, dat vakmanschap en kennis van zaken vereist.

De Jong Zuurmond beschikt over medewerkers met een opleiding tot wegmarkeerder. Zij kunnen wegmarkeringen aanbrengen met wegenverf, maar ook met thermoplastisch markeringsmateriaal, sprayplast, tweecomponentenmarkeringen en wegdekreflectoren. Tijdens het aanbrengen van wegmarkering voeren onze medewerkers systematische kwaliteitscontroles uit. In combinatie met periodieke externe controles waarborgen deze eigen controles een voortdurend hoog kwaliteitsniveau.

Voor een optimale uitvoering van onze wegmarkeringsactiviteiten zijn we in het bezit van diverse wegenlijnmachines en figuratie-units. Naast deze grotere machines beschikken we ook over verschillende soorten kleiner markeringsmaterieel om zo onder alle omstandigheden wegmarkering aan te kunnen brengen. Het verwijderen van wegmarkeringen kunnen we op een milieuvriendelijke manier realiseren.

De Jong Zuurmond brengt wegmarkeringen aan in opdracht van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en diverse andere bedrijven. Wij sluiten ook periodieke onderhoudscontracten af met onze klanten. Wij meten dan regelmatig de toestand van de wegmarkering en rapporteren dit met bijbehorende onderhoudsvoorstellen.

Ons bedrijf heeft het KOMO-procescertificaat voor het appliceren van wegmarkeringsmateriaal. Dat geeft zekerheid in kwaliteit!