Het verzorgen van bomen vereist een secure aanpak en de juiste deskundigheid. Het proces van aanplanten, controle, rapporteren en onderhouden moet op een beheerste manier worden uitgevoerd. De Jong Zuurmond is gecertificeerd volgens de ‘Groenkeur BRL Boomverzorging’. Door deze certificering is het proces gedetailleerd vastgelegd en zijn zaken als bijscholing en keuring geborgd. Een aantal van onze medewerkers is opgeleid als Boomveiligheidscontroleur en European Treeworker, waardoor we het verzorgen van bomen geheel in eigen beheer uitvoeren.