De Jong Zuurmond voert sinds januari 2020 in opdracht van Waterschap Brabantse Delta het onderhoud van de keringen en groenelementen in perceel Oost uit.

Dit betreft de volgende locaties:

 • Het Hollands Diep (gedeeltelijk);
 • De Amer;
 • De Bergsche Maas;
 • De Donge;
 • De Amertak;
 • Het Wilhelminakanaal;
 • Het Oude Maasje/Zuiderkanaal;
 • De Mark;
 • De Roode Vaart Noord;
 • De Leurse haven.

De Jong Zuurmond voert hier onder andere de onderstaande werkzaamheden uit:

 • Maaien grasvegetaties
 • Onderhoud groenelementen
 • Onderhoud watergangen
 • Hout-, onkruidvrij maken verhardingen
 • Inspectie & planmatig herstel afrasteringen
 • Begrazing
 • Bijkomende werkzaamheden

Het contract loopt tot 31 december 2022 met 2x optie tot verlenging met 2 jaar.