Ontzorgingscontract Openbare Ruimte gemeente Valkenburg aan de Geul

Sinds 1 januari 2018 voert De Jong Zuurmond het onderhoud in de Openbare Ruimte van de gemeente Valkenburg aan de Geul uit. De gemeente bestaat uit de kernen Houthem-St. Gerlach, Geulhem, Berg, Terblijt, Vilt, Sibbe, Emmaberg, Heek, IJzeren, Walem, Schin op Geul, Strucht, Schoonbron, Oud-Valkenburg en Valkenburg. De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn reinigingswerkzaamheden (bijv. verwijderen zwerfvuil en ledigen vuilnisbakken), het onderhoud van de groenvoorzieningen en beplantingen, het reinigen van kolken, goten en verhardingen en het afhandelen van binnengekomen klachten en meldingen. Door het ontzorgen van de gemeente werkt De Jong Zuurmond samen met de gemeente aan het in stand houden van en verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte. Het contract is per 1 januari 2020 met 2 jaar verlengd tot eind 2021, met nogmaals de mogelijkheid om met 2 x 2 jaar te verlengen.