De Jong Zuurmond heeft van Provincie Overijssel de opdracht gekregen voor het cyclisch dagelijks onderhoud van de provinciale wegen in de regio Salland.

Er worden diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals:

 • Onderhouden van groenvoorzieningen
 • Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden van verhardingen, bermen, watergangen en beplantingsvakken
 • Ledigen van afvalbakken
 • Reinigen van straatmeubilair
 • Reinigen van kolken
 • Reinigen van duikers
 • Uitvoeren van diverse kleine onderhoudswerkzaamheden; (herstel elementen- en asfaltverharding,herstel kolken, etc.)
 • Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan faunavoorzieningen
 • Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan beplanting
 • Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan geleiderail
 • Het voorbereiden, treffen, onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen

De werkzaamheden starten op 1 april 2017 en duren tot 1 april 2019, waarna een verlenging van 2 x 1 jaar mogelijk is.