Beschermde soorten zijn gemarkeerd

Op verschillende plaatsen in de Gemeente Valkenburg zijn vlaggetjes of linten in de bermen geplaatst. Waarom hebben wij dit gedaan? Op deze plaatsen zijn beschermde planten of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten aanwezig. Wij willen voorkomen dat deze beschermde soorten worden gehinderd door bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden. Daarom geven wij vooraf aan op welke locaties niet gemaaid wordt zodat onze medewerkers duidelijk kunnen zien waar ze wel en niet mogen maaien. Ook worden sommige gedeelten niet gemaaid om beschermde soorten de kans te geven zich te kunnen ontwikkelen. Op deze manier voldoen we aan de Wet Natuurbescherming en zorgen we dat de ecologische waarden in stand worden gehouden en kunnen worden verbeterd

Laatste nieuws

Lees meer