Op 4 december 2019 is tijdens een AwardMeeting de Basisovereenkomst voor "Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland, district Noord” getekend.

Hiermee heeft De Jong Zuurmond van Rijkswaterstaat de opdracht ontvangen om het gebied in elk geval de komende 5 jaar te onderhouden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het IJsselmeergebied en omvatten onder meer de volgende onderdelen:

  • Dijken, dammen en uiterwaarden;
  • Oevers;
  • Bodems vaarwegen, havens en overige bodems;
  • Voorzieningen voor verkeersbediening en verkeersbegeleiding;
  • Faunavoorzieningen, groenvoorzieningen en geluidwerende voorzieningen;
  • Diverse (weg)verhardingstypen, afwateringsvoorzieningen en veiligheidsvoorzieningen.

Laatste nieuws

Lees meer