Ongemaaide wegbermen? Ongeschoren hagen? Bloemenstroken in de randen van akkers?

Grote kans dat dit onderdeel is van het initiatief Boshommellandschap Geuldal, waarin gemeentes, terreinbeheerders, agrariërs, provincie en wetenschap de handen ineen slaan om het Geuldal in de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem optimaal voor bijen te maken. De boshommel wordt hierbij gebruikt als gidssoort. Het is een karakteristieke soort die hier vroeger algemeen was, maar momenteel in heel Nederland is uitgestorven. Door het gehele landschap bloemrijker te maken, wil het initiatief deze hommel verleiden zich weer in het Geuldal te vestigen. De verwachting is dat niet alleen bijen hiervan profiteren, maar dat het ook andere soorten zal aantrekken wat de biodiversiteit sowieso ten goede komt.

In beide gemeentes zijn de afgelopen twee jaar op 160 locaties nulmetingen gedaan om de bijenstand te inventariseren. Dit jaar zullen op 50 van deze locaties aangepaste beheermaatregelen plaatsvinden. In de twee gemeentes zullen wegbermen gefaseerd gemaaid worden, waardoor bloeiende bloemen gedurende een langere periode aanwezig zijn. Verder zal in samenwerking met het waterschap vee later in waterbuffers ingeschaard worden en zal rotatiebegrazing ingevoerd worden in weilanden die beheerd worden door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Agrarisch collectief Natuurrijk Limburg heeft met een aantal van haar leden afspraken gemaakt om bloemrijke akkerranden in te zaaien en scheerheggen minder vaak te snoeien. Hierdoor kunnen de hagen tot bloei komen op het tweedejaars hout en is meer voedsel beschikbaar voor de bijen. Door deze combinatie van maatregelen hopen we de komende jaren de bloemen en bijendiversiteit te verhogen en het voor de boshommel aantrekkelijker te maken weer naar het Geuldal te komen.

Dus, als u deze zomer ongemaaide bermen ziet: Het ziet er misschien wat wild uit, maar de bijen zullen er dankbaar gebruik van maken!

Voor meer informatie: www.boshommellandschap-geuldal.nl

Laatste nieuws

Lees meer