Loading...

Certificering

Om de veilige en kwalitatief goede uitvoering van werkprocessen te borgen, bestaan er diverse NEN-normen, checklists en beoordelingsrichtlijnen (BRL). Wanneer uit een controle door een onafhankelijke externe instantie blijkt dat een bedrijf hieraan voldoet, wordt er een certificaat afgegeven. Bij gecertificeerde bedrijven kunnen de opdrachtgevers erop vertrouwen dat de werkzaamheden volgens vaste procedures en conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd. De Jong Zuurmond is al vele jaren gecertificeerd volgende de systeemnormen NEN-EN-ISO 9001 (kwaliteit), VCA (veiligheid) en NEN-EN-ISO 14001 (milieu).

De processen voor het appliceren van het wegmarkeringsmaterialen, het toepassen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering, het aanbrengen van geleiderail langs wegen en het reinigen van kolken zijn gecertificeerd met KOMO-procescertificaten.

Voor het uitvoeren van (water)bodemsaneringen is de Jong Zuurmond gecertificeerd volgens de SIKB-BRL 7000, protocollen 7001 en 7003. Het onderhouden van groenvoorzieningen en boomverzorging is gecertificeerd volgens de betreffende Groenkeur-regelingen. En, last but not least, bezit De Jong Zuurmond het CO2 prestatieladder op niveau 5. Naast veiligheid en kwaliteit staan dus ook milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel!

Ook is De Jong Zuurmond gecertificeerd volgens Trede2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat De Jong Zuurmond op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.Bijlages

KOMO_BRL_9161_Aanbrengen_geleiderail Download
ISO_14001_2015_MSC-K56235-05_c_De_Jong_Zuurmond_Beheer Download
BRL-SIKB70007001-7003DeJongZuurmond2020-02-01 Download
ISO9001-2015KSC-K14126-12cDeJongZuurmondBeheer2020-10-01 Download
VCA-K14366-12cDeJongZuurmondBeheer2020-10-01 Download
KOMOBRLK10014K94592-01DeJongZuurmondKiwaK10014Reinigenvanriolen Download
GroenkeurGroen-K48142-05cDeJongZuurmondBeheer Download
GroenkeurBOOM-K75838-03cDeJongZuurmondBeheer01-11-2020 Download
DeJongZuurmondInfrabeheerOnderhoudB.V._PSO_Certificaat_Trede_02 Download
CO2nivo5-K96636-03DJZGroepBV24-11-2020 Download
KOMOBRL-9142K7579-09DeJongZuurmondWegmarkeringen2022-04-01 Download
KOMOBRL-9101K13691-11DeJongZuurmondVerkeersmaatregelen2019-11-01 Download


vind ons

Bel ons
0345 - 68 45 90
Adres
Katijdeweg 20
4153 RG Beesd